Rozvrh hodin

Náhradní třídní učitel

(zastupuje třídního učitele v době jeho nepřítomnosti):

Mgr. Hana Sikorová, hsikorova@zshornikova.cz, 517 541 819

Zástupce ve sdružení rodičů:

Paní Vágnerová, email: vagnerova.hornicek@seznam.cz


Vyučující - bude postupně doplněno:

český jazyk, informatika: Mgr. Štěpán Jirků, sjirku@zshornikova.cz, 517 541 813

matematika: Mgr. Ludmila Čoupková, lcoupkova@zshornikova.cz, 517 541 822

anglický jazyk: Mgr. Hana Sikorová, hsikorova@zshornikova.cz, 517 541 819

anglický jazyk - rodilý mluvčí:

zeměpis: Mgr. Vítězslav Vardan, vvardan@zshornikova.cz, 517 541 828

dějepis, aplikovaná matematika: Mgr. Barbora Žabková

přírodopis: Mgr. Martin Půček, mpucek@zshornikova.cz

fyzika: Mgr. Magda Müllerová, mmullerova@zshornikova.cz

výtvarná výchova: Mgr. Marie Petrová, mpetrova@zshornikova.cz, 517 541 819

hudební výchova: Mgr. Miroslava Mikulicová, mmikulicova@zshornikova.cz, 517 541 828

pracovní činnosti: Mgr. Hana Pavlíčková, hpavlickova@zshornikova.cz, 517 541 818

tělesná výchova : Mgr. Jarmil Müller, jmuller@zshornikova.cz, 517 541 828

tělesná výchova : Mgr. Martin Půček, mpucek@zshornikova.cz